برنامه متلب مختصات ژئودتیک روی بیضوی مقایسه (فرمول پواسون-خطوط کوتاه)

79,000 تومان

در این قسمت برنامه متلب (matlab) مسئله مستقیم و معکوس ارائه شده است. در مسئله مستقیم مختصات نقطه p1 و فاصله به سطح بیضوی بین ایستگاه های p1p2 و آزیموت ژئودتیک امتداد p1p2 داده شده است و مختصات نقطه p2 و آزیموت p2p1 مجهول است و در مسئله معکوس، معادلات و مجهولات بر عکس مسئله مستقیم است.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب محاسبه مختصات گیرنده GPS

79,000 تومان

برنامه متلب برای محاسبه مختصات گیرنده GPS با استفاده از مختصات ماهواره‌ها و شبه فاصله 7 ماهواره می‌باشد. با استفاده از معادلات مشاهدات غیر خطی و خطی کردن آن، مختصات گیرنده محاسبه می‌شود.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب پیمایش

79,000 تومان

محاسبه پیمایش ، ژیزمان و مختصات دراین برنامه ژیزمان GAB)) و مختصات ( XA,YA ) نقطه A معلوم است. جدا از این‌ها، کل طول‌ها (LAB,LBC,LCD,LDE,LEF,LAF) و زوایا (A,B,C,D,E,F ) معلوم‌اند و عدد هستند. ما این‌ها را وارد می‌کنیم سپس برنامه، کلیه ژیزمان‌ها را به ما می‌دهد و وقتی که ما ژیزمان‌ها را حساب کردیم، برنامه تک تک مختصات‌ها را حساب می‌کند.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب محاسبه ژیزمان با استفاده از زاویه حامل

79,000 تومان

برنامه متلب (matlab) محاسبه ژیزمان با استفاده از زاویه حامل

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب فیلتر گوسین (Gaussian filter)

79,000 تومان

گزارش کار و برنامه متلب (matlab) فیلتر گوسین (Gaussian filter) برای کشف لبه رد رشته های مختلف.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب الگوريتم واترشد، watershed

79,000 تومان

برنامه متلب (matlab) الگوريتم watershed برای تصاویر مختلف به خصوص تصاویر ام آر آی (MRI) watershed algorithm

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب متریک پرات (Pratt Metric)

79,000 تومان

گزارش کار و برنامه متلب (matlab) روش برآورد درستیو صحت لبه‌های کشف شده با معیار متریک پرات در کشف لبه به روش های مختلف مانند روش کنی، سوبل و دیگر روش های کشف لبه.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب تشخیص قسمتی از تصویر در کل تصویر

1,000 تومان

برنامه متلب (matlab) تشخیص قسمتی از یک تصویر در کل تصویر با استفاده از گرادیان‌های تصویری.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب چند فیلتر تصویری در GUI

1,000 تومان

برنامه متلب (matlab) چند فیلتر (Filter) تصویر. کار با این برنامه بسیار آسان و ساده است زیرا در GUI متلب نوشته شده. ابتدا تصویر را انتخاب کرده و سپس فیلتر مورد نظر برای اعمال به تصویر را انتخاب میکنیم و بلافاصله تصویر فیلتر شده نمایش داده میشود

1 فروش
خرید محصول