برنامه متلب مسیر بهینه با الگوریتم دایجسترا

20,000 تومان

در این مثال از ما میخواد از نقطه A به نقطه E برسیم ولی در کوتاهترین فاصله با کمک روش بهینه سازی مسیر الگوریتم دایجسترا.

1 فروش
خرید محصول