برنامه متلب تصحیح خطای انکسار نور در فتوگرامتری

20,000 تومان

این برنامه متلب (matlab) برای تصحیح خطای انکسار نور بر روی تصاویر هوایی یا ماهواره ای می‌باشد.

انکسار نور یکی دیگر از خطاهای رایج است. نور هرچه از زمين دورتر مي شود بعلت کاهش چگالي هوا از مسير قائم دورتر مي شود. اين خطا نسبت به نقطه نادير شعاعي است. برای محاسبه Δr یا از نمودار و یا از فرمول استفاده می شود.

0 فروش
خرید محصول