برنامه متلب محاسبه و ترسیم فاصله نقاط

20,000 تومان

برنامه متلب (matlab) فاصله یک نقطه از تعداد مشخصی از نقاط و ترسیم خط فاصله بین یک نقطه اصلی و دیگر نقاط

0 فروش
خرید محصول