برنامه متلب تولید مدل رقومی زمین با روش 3D Affine همراه با تبدیل PTP

40,000 تومان

برنامه متلب (Matlab) تولید مدل رقومی زمین با روش 3D Affine همراه با تبدیل PTP به همراه گزارش کار مختصر.برنامه متلب (Matlab) تولید مدل رقومی زمین با روش 3D Affine همراه با تبدیل PTP به همراه گزارش کار مختصر.

0 فروش
خرید محصول